24 Ocak 2012 Salı

Kuran-i Kerim Dinle

          
         
                                      


Kuran-i Kerim Dinle
ein Bild
ein Bild
Sure İsmi
Media Player
Sure İsmi
Media Player
1-Fatiha Suresi
50-Kaf Suresi
2-Bakara Suresi
51-Zariyat Suresi
3-Al-i İmran Suresi
52-Tur Suresi
4-Nisa Suresi
53-Necm Suresi
5-Maide Suresi
54-Kamer Suresi
6-En'am Suresi
55-Rahman Suresi
7-A'raf Suresi
56-Vakıa Suresi
8-Enfal Suresi
57-Hadid Suresi
9-Tevbe Suresi
58-Mücadele Suresi
10-Yunus Suresi
59-Haşr Suresi
11-Hud Suresi
60-Mümtehine Suresi
12-Yusuf Suresi
61-Saff Suresi
13-Ra'd Suresi
62-Cum'a Suresi
14-İbrahim Suresi
63-Munafıkun Suresi
15-Hicr Suresi
64-Teğabun Suresi
16-Nahl Suresi
65-Talak Suresi
17-İsra Suresi
66-Tahrim Suresi
18-Kehf Suresi
67-Mülk Suresi
19-Meryem Suresi
68-Kalem Suresi
20-Taha Suresi
69-Hakka Suresi
21-Enbiya Suresi
70-Mearic Suresi
22-Hacc Suresi
71-Nuh Suresi
23-Mi'minun Suresi
72-Cin Suresi
24-Nur Suresi
73-Müzzemmil Suresi
25-Furkan Suresi

Hiç yorum yok: